Чиста керамика

Дентална лаборатория САТО- ДЕНТ  изработва прескерамични конструкции от литиев дисиликат IPS e.max – IvoclarVivadent. Литиево дисиликатната керамика (LS2) показва, че естетиката и здравината могат да бъдат комбинирани успешно. Уникалната микроструктура от взаимно заключващи се игловидни кристали създава здрави конструкции, които са високо устойчиви на счупване. Този материал демонстрира уникална якост на огъване – 400 МРа, която е 2.5 пъти по-висока от тази на останалите прескерамики

Можем да изработим пресконструкции в пълен контур, които са оцветени и ползват високата здравина от 400Мра в целия обем на конструкцията.
Когато са доизградени с керамични маси, конструкциите са с перфектен естетичен вид. Полихроматичното изграждане включва: модификатори, цервикални маси, дентин, модифициран дентин, инцизални и опалинцизални маси цветни транспаренти и транслуцент.

Изцяло керамичните зъбни конструкции нямат метална сърцевина. По този начин светлината може да премине през конструкцията както преминава през естествените зъби.
За да изработим зъби, който по нищо не се отличават от Вашите е наобходимо да се използват само керамични материали – безметални зъбни конструкции. В съвременната дентална медицина  безметалните конструкций имат всички качества на естествените зъби, а дори и с по-добри механични показатели.

 

Основните приимущества на безметалните зъбни конструкции

  • перфектно пресъздаване на зъбния цвят
  • отлична транслуцентност, флуоресцентност и опалесцентност
  • висока биопоносимост
  • не причиняват алергии
  • не провеждат топлина – защита за виталните зъби
  • изключителна здравина и дълготрайност
  • ниска киселинна разтворимост
  • свободни от метал, който сивее в границите на короната
  • липсва оцветяване на венеца, причинено от некачествен метал

 

Изработването на безметални конструкций е свързано с професионалният усет и компетентност на екипа. Тук от голямо значение е технологичната дисциплина в клиничните и лабораторни етапи. Разбира се за голям успех е нужна артистичност и творческа креативност.
След като скелета е изработен зъботехникът го покрива със специален керамичен материал. Независимо от материала използван за скелета, керамиката с която се покрива е винаги еднаква. Поради това две или повече различни конструкции, перфектно си пасват по цвят.