За нас

СМТЛ Сато – Дент е с 20 годишен опит в областта на зъботехниката. Собственика на лабораторията Емил Асенов Николов е завършил 1994г. в Медицински колеж гр.Пловдив. Специализирал в областта на металокерамиката, моделно леене, аувакс моделиране и циркониеви конструкции.

Лабораторията е първа която разполага с CAD-CAM система в областта и региона.